Μέλι | Honey

Διανύοντας αρκετά χιλιόμετρα, τα μελισσάκια μας ταξίδεψαν από τα ορεινά μέρη και τους κάμπους της Μακεδονίας μέχρι τα δάση της Χαλκιδικής, ακολουθώντας την ανθοφορία της Άνοιξης! Συνέλεξαν έτσι, για εμάς, το πιο αγνό νέκταρ ανθέων και βοτάνων, καθώς και τους καλύτερους χυμούς των πεύκων, μακριά από καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Our bees have traveled from the mountainous parts and valleys of Greek Macedonia to the ancient forests of Halkidiki, just to collect the purest blossom nectar of herbs and flowers and the finest pine juices, far away from cultivated areas and farmlands.

Showing all 12 results